sopimusehdot

AK FITNESS OY / TFW KILON SOPIMUSEHDOT

 

1. TFW Kilon jäsenyydet ovat sopimuksesta riippuen kestoltaan joko yksi, kolme, kuusi tai 12 kuukautta. Jäsenyys sisältää harjoitteluoikeuden TFW Kilon Voima-, Hurrikaani/Circuit, Speed&Strenght ja Black -tunneille. 10 kerran kortti on voimassa ostopäivästä 6 kuukautta ja sisältää oikeuden kaikille lukujärjestyksen mukaisille tunneille. TFW Kilon jäsenyys alkaa sopimuksen tekopäivästä. Kurssien, seminaarien sekä haasteiden aikataulut ja harjoitteluoikeudet ilmoitetaan aina erikseen.

 

2. Voimassa olevalla jäsenyydellä pystyt harjoittelemaan TFW Kilon toimipisteessä Vitikka 4, Espoo.

 

3. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

 

4. TFW Kilon yhden (1) kuukauden sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana aina kuukauden kerrallaan. Laskutus tapahtuu aina kuun 1. päivä. Mikäli haluat katkaista sopimuksen, tulee se irtisanoa viimeistään viittä (5) arkipäivää ennen seuraavan kuun alkua lähettämällä ilmoitus osoitteeseen: info@tfwkilo.com.

 

5. Kolmen-, kuuden- ja 12 -kuukauden sopimukset ovat aina määräaikaisia, eivätkä jatku automaattisesti sopimuskauden loputtua. Erilliset kurssit ovat aina määräaikaisia. Määräaikainen sopimus on mahdollista irtisanoa merkittävän elämäntilanteen muutoksen johdosta. Muussa tapauksessa maksettavaksi jää 50% jäljellä olevan sopimuskauden hinnasta. Irtisanomiset käsitellään aina tapauskohtaisesti.

 

6. TFW Kilon jäsensopimus tehdään sähköisesti WODconnect -palvelussa. Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti hyväksymällä sopimusehdot, jonka jälkeen sopimus astuu voimaan. Uusista sopimusjaksoista sovitaan erikseen sähköpostitse: info@tfwkilo.com.

 

7. Tunnit tulee perua WODconnectissa vähintään neljä tuntia ennen tunnin alkua. Peruuttamattomasta tunnista lähetämme 10 euron suuruisen sakon. Tämä koskee kaikkia jäsenyyksiä, myös 10 krt korttia.

 

8. Mikäli asiakas sairastuu, voi hän anoa hyvitystä käyttämättä jääneestä harjoitteluajasta. Hyvitys anotaan kirjallisesti ja anomuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus. Omavastuu näissä tapauksissa on aina 10 vuorokautta. Omavastuun ylittävät vuorokaudet siirretään määräaikaisen sopimuksen jatkoksi. Hyvitystä ei makseta rahana. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti. Tartunta-epidemiatilanteessa sovelletaan sopimusehtojen kohtaa numero 9.

 

9. Mikäli tartuntaepidemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi, tunteja joudutaan tilapäisesti perumaan, tai joudut itse karanteeniin (esim. Covid19), jo maksettuja harjoittelumaksuja ei palauteta tai harjoitteluaikaa hyvitetä peruutuksien tai karanteenin ajalta. Tartuntaepidemiatilanteessa kohta 9. korvaa kohdan 8.

 

10. Mikäli salien toiminta joudutaan kokonaan keskeyttämään tartuntaepidemian tilannemuutoksen vuoksi (esim. Covid19), uusia laskuja ei lähetetä, jäsenyydet menevät tauolle automaattisesti jäsenyysmuodosta riippumatta. Jäsenyydet aktivoidaan automaattisesti jälleen, kun salien toiminta on mahdollista käynnistää turvallisesti viranomaissuositusten mukaisesti.

 

11. Tietyissä erikoistapauksissa (esimerkiksi väliaikainen ulkomaille muutto), voidaan jäsenyys keskeyttää määräajaksi, jolloin veloitukset ja harjoitteluoikeus katkeavat toistaiseksi. Jäsenyyden uudelleen aktivointi tulee tapahtua 12kk sisällä keskeytyksestä. Keskeytyksestä veloitetaan kertaluontoisena 50€ keskeytysmaksu. Keskeytystä jäsenyyteen voi anoa kirjallisesti. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti.

 

12. 12 kuukauden sopimukseen sisältyy 1kk:n tauko (sopimusjakson kesto yhteensä 13kk), jonka voi pitää joustavasti jäsenyyskauden aikana. Tauosta ei tarvitse ilmoittaa erikseen. Tauko tulee käyttää sopimuskauden aikana.

 

13. Sopimuksen laskutus tapahtuu WODconnect-palvelun kautta. Erityistilanteet käsitellään tapauskohtaisesti.

 

14. Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, lähetetään siitä maksumuistutus, johon lisätään kulloinkin voimassa olevat muistutuskulut sekä viivästyskorot. Edelleen maksamatta oleva saatava siirretään perittäväksi Suomen perintätoimisto Oy:lle, jolloin asiakas on velvollinen suorittamaan perintäkulut. TFW Kilo voi keskeyttää asiakkaan oikeuden harjoitella maksamattomien laskujen takia. Palvelun tarjoamisen keskeyttäminen ei vapauta asiakasta maksamasta niitä sopimuksen mukaisia maksuja, jotka ovat erääntyneet ennen keskeyttämistä. Harjoitteluoikeus jatkuu, kun asiakas on maksanut erääntyneet saatavat mahdollisine viivästys- ja perintä kuluineen.


15. Salilla harjoittelun ikäraja on 18-vuotta. Ikärajasta voidaan poiketa tapauskohtaisesti. Asiasta sovitaan erikseen huoltajan kanssa.


16. Harjoittelu TFW Kilon tiloissa tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas on itse vastuussa henkilökohtaisista harjoitteluun liittyvistä vakuutuksistaan.


17. Asiakas sitoutuu kertomaan valmentajille harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista mahdollisista terveydellisistä ja muista harjoitteluun vaikuttavista muutoksista.


18. Asiakas on tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla TFW Kilon vastuusta harjoittelujakson aikana asiakkaalle mahdollisesti ilmeneviin loukkaantumisiin tai rasitusvammoihin. TFW Kilon jäsenyydet, kurssit ja haasteet eivät sisällä vakuutuksia. Jokainen asiakas on vastuussa omasta henkilökohtaisesta vakuutusturvastaan.


19. TFW Kilo sitoutuu noudattamaan sopimusehtoja koko määräaikaisen sopimuksen ajan. Mahdolliset hintojen muutokset eivät vaikuta voimassa oleviin sopimuksiin.


20. TFW Kilo saa lähettää minulle sähköpostitse salitoimintaan sekä jäsenyyteeni liittyviä tiedotteita sekä laskuja. Annan myös suostumukseni henkilötietojen käsittelyyn ja säilytykseen sekä luvan julkaista salilla otettuja kuvia sekä videoita, joissa saatan esiintyä. Asiakastietoja hallinnoidaan ja säilytetään WODconnect palvelussa sekä Active Campaign- asiakashallintajärjestelmässä.


AK Fitness Oy / TFW Kilo pidättää oikeuden kaikkiin mahdollisiin muutoksiin toimintaan, sopimusehtoihin sekä tuntijärjestykseen liittyen.