rekisteriseloste

Laatimispäivä 1.8.2022

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §.

 

REKISTERIN NIMI

Asiakastietorekisteri

 

REKISTERINPITÄJÄ

AK Fitness Oy (”TFW KILO”)
Vitikka 4
02630 Espoo
info@tfwkilo.com

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Antti Kanerva, toimitusjohtaja
050 581 3885

info@tfwkilo.com

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA SÄILYTYSAIKA

Rekisterin tarkoitus on asiakkuuksien hallinta, asiakkaiden tunnistautuminen sekä asiakkaiden kanssa yhteydenpito ja laskutus. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen sekä asiakkaille tiedottamiseen.

Tietoja käytetään asiakkaan suostumuksella myös asiakastiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämiseen, markkinointiin, mainontaan ja suoramarkkinointiin. Asiakas voi halutessaan kieltää suoramarkkinoinnin. Asiakkaan henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun asiakas voidaan katsoa AK Fitness Oy:n asiakkaaksi. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan, kun niiden säilyttäminen on tarpeellista tulevan mahdollisen yhteistyön.

 

YLEISTÄ

AK Fitness Oy käyttää asiakastietojen säilyttämiseen ja laskutukseen WODconnect palvelua, jossa asiakastietoja ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja käsitellään ja ne muodostavat asiakastietorekisterin. Lisätietoja WODconnect palvelun privacy policy:stä.

 

REKISTERÖIDYT

Kaikki AK Fitness Oy:n asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat, joiden kanssa on oltu yhteydessä AK Fitness Oy:n palveluiden tilaamiseen liittyen.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, osoitteet, puhelinnumerot, syntymäaika, sähköpostiosoitteet, käyttäjätunnus ja salasana, laskutustavat, asiakkaan antamat lisätiedot, ostetut tuotteet ja palvelut, yrityksen nimi ja y-tunnus.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja: henkilöltä itseltään.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

AK Fitness Oy kerää ja tallentaa asiakkaan jäsenlomakkeessa ilmoittamat henkilötiedot ja luovuttaa ne WODconnectille asiakastietojen säilyttämistä ja laskutusta varten. Tietoja voidaan tätä vastaavalla tavalla siirtää rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen ja EU:n tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaiset vaatimukset täyttävän yhteistyösopimuksen perusteella. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle muutoin kuin laskutusyhteistyökumppanille. Osa yrityksen käyttämistä palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää kryptattuja tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Tiedot saa rekisteristä kerran vuodessa maksutta kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön käsittelyn jälkeen tiedot toimitetaan asiakkaalle erikseen sovitulla tavalla.

 

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja AK Fitness Oy pyytääkin asiakkaitaan toimittamaan aina ajantasaiset tiedot viivästyksettä. Ajantasaiset tiedot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@tfwkilo.com.

 

MUUT EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää AK Fitness Oy:tä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinoinnin kieltäminen onnistuu asiakastiedotteen tai uutiskirjeen lopusta löytyvällä peruuta tilaus -kohdasta. AK Fitness Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä rekisteriselosteessa esitettyihin toimintatapoihin EU:n tietosuoja-asetuksen sallimissa mitoissa. AK Fitness Oy suosittelee asiakkaita tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.